Get Adobe Flash player
Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Foncsorozás, fémgőzölés, karnis gyártás és kereskedés

There are no translations available.

Általános Szerződési Feltételek a webáruház használatához

Jelen általános szerződési feltételek a GT Reflect Bt. (székhely: 2230. Gyömrő, Rákóczi utca 45 adószám:, bankszámlaszám: a továbbiakban: GT Reflect Bt.) és az általa jelen internetes oldalon (www.foncsorozas.hu.) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

Regisztráció

1. Jelen internetes oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja.A jelen internetes oldalon megtalálható szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságnak nem feltétele a jelen oldalon felhasználóként történő külön regisztráció.

2. Amennyiben ügyfél mégis úgy dönt, hogy regisztrálja magát, először egyedi azonosításra alkalmas azonosítót, majd jelszót választ magának. Ezt követően megadja azt a szállítási címet, amelyre majd az adott esetben általa megrendelt terméket várja, továbbá külön megadja a számlázási címet, amennyiben az a szállítási címtől eltér. GT Reflect Bt. figyelmezteti ügyfelet, hogy annak ellenére, hogy a regisztráció során az ügyfél telefonszámának, illetve email címének megadása nem kötelező, GT Reflect Bt. ennek megadását az esetleges jövőbeni megrendelések hibátlan teljesítése érdekében erősen ajánlja. A regisztráció során egyéb megjegyzések is feltüntethetőek az ügyfél részéről, amelyek például a szállításért felelős személy munkáját segíthetik.

3. GT Reflect Bt. ezúton kéri ügyfelet, hogy a regisztráció, illetve az esetleges megrendelések során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére, az ezekből eredő késedelmekért, teljesítési hibákért és nehézségekért a GT Reflect Bt. semmilyen nemű felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kifejezetten kizárja. A GT Reflect Bt. arra kéri az ügyfelet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban feltüntetett adatok körében, azonnal módosítsa azt a bejelentkezés után ’az adatok módosítása’ menüpont alatt, folyamatban lévő megrendelés esetén pedig haladéktalanul értesítse a GT Reflect Bt. ügyfélszolgálatát az alábbiakban megadott elérhetőségek valamelyikén.

4. GT Reflect Bt. ezúton kéri ügyfelet, hogy a regisztráció során választott jelszavát gondosan őrizze meg, illetéktelen személyek számára ne adja meg, illetve ne tegye hozzáférhetővé. A GT Reflect Bt. semmilyen nemű felelősséget nem vállal azon esetekért és az ezekből származó esetleges károkért, ha az ügyfél elfelejti jelszavát, vagy ha illetéktelen személyek számára nem a GT Reflect Bt. felróható magatartása következtében hozzáférhetővé válik.

5. GT Reflect Bt. tájékoztatja az ügyfelet, hogy a regisztráció nem keletkeztet rendelésik ötelezettséget. GT Reflect Bt. a regisztráció során az ügyfél által megadott adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kizárólag az ügyfél által megküldésre kerülő rendelések teljesítése érdekében kezeli, tárolja, mindaddig, amíg ügyfél regisztrációját jelen internetes oldalon nem törli.

Ügyfél jelen általános szerződési feltételek elfogadásával önkéntes, tájékoztatáson alapuló és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy GT Reflect Bt. az ügyfél által a regisztráció és a megrendelések leadása során megadott adatokat ügyfél regisztrációjának törléséig kezelje és tárolja.

 

II. Megrendelés és vásárlás jelen internetes oldalon keresztül

1. A GT Reflect Bt. tájékoztatja az ügyfelet, hogy a jelen webáruházon keresztül történő internetes vásárlás a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) által meghatározott távollévők között megkötött szerződésnek minősül. Távollévők között kötött szerződésnek az a szerződés minősül, amelyet ügyfél és a GT Reflect Bt., mint vállalkozás köt egymással termék értékesítésére irányuló, a GT Reflect Bt. által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz. Nem minősül a fenti Kormányrendelet szerinti távollévők között kötött szerződésnek az az ügylet, amely során az ügyfél jelen webáruházban kosárba teszi a kívánt terméket, az internetes vásárlás során azonban a személyes átvételt választja, tekintettel arra, hogy a szerződés megkötése személyesen történik.

2. GT Reflect Bt. az alábbi információkról tájékoztatja az ügyfelet: Cégneve: GT Reflect Bt. , székhelye: 2230, Gyömrő, Rákóczi utca 45. Tájékoztatja továbbá, hogy minden egyes megrendelés esetén a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit, a termék ÁFA-t és egyéb kötelező terheket is magába foglaló árát, a kiválasztott termék rovatban találja. A fuvardíj, szállítási vagy postaköltséget a szállítási feltételek rovatban találja.

3. A GT Reflect Bt. ajánlati kötöttsége az általa az adott megrendelésre küldött válasz email-üzenetben található tájékoztatás szerint meghatározott időpontig áll fenn.

4. A GT Reflect Bt. tájékoztatja továbbá az ügyfelet, hogy a honlapon szereplő fényképek csupán szemléltető jelleggel bírnak, és a rajtuk feltüntetett termékek nem lényegesen, de bizonyos szempontok szerint eltérhetnek a ténylegesen megrendelt terméktől.

5. A GT Reflect Bt. tájékoztatja az ügyfelet, hogy az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosított árak mindig a jelen honlapon történő közzététellel hatályosulnak adott ügyféllel szemben.

6. A rendszer ezt követően bemutatja azon virtuális kosár tartalmát, amely tartalmazza mindazon terméket, amely vonatkozásában ügyfél megrendelést készül leadni. Ez az összesítés tartalmazza még egyszer a termék cikkszámát, megnevezését, darabszámát, nettó és bruttó árát. Amennyiben a fenti összesítés nem felel meg az ügyfél vásárlási szándékának, a „vissza a kosárhoz” gombra kattintva módosítható.

7. Ügyfélnek ezt követően ki kell választania azt az átvételi módot, amelyen keresztül a megrendelt vagy foglalt terméket kézhez kívánja kapni: Az ügyfél az átvételi mód mellett lévő körbe klikkelve jelezheti, hogy házhoz szállítással vagy személyes átvétellel kívánja átvenni a megrendelt vagy foglalt terméket.

Kiszállítás esetén:

- Magyar Posta .

A Magyar Posta Zrt. által történő kiszállítás díjai:

50.000.- Ft értékig, 0,7m-ig -

0 - 20 kg 1995 ft

20-25 kg 2145.-ft -

25-30 kg 2325.-ft

 

0,7m-2,5 m-ig + az alapdíj 50%-a -terjedelmes pótdíj-

Az átlagos kézbesítési idő 1-5 munkanap.

Ezt a kiszállítási díjat minden esetben az ügyfél fizeti, a díjat a GT Reflect Bt. által az ügyfél részére kiállított számla tartalmazza. A GT Reflect Bt. azonban ezúton tájékoztatja az ügyfelet, hogy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy a Magyar Posta Zrt. a fenti kézbesítési időt ténylegesen betartja.

8. Amennyiben a fenti összesítés megfelel ügyfél vásárlási szándékának, ügyfél kiválasztja a fizetési módot, amellyel meg kívánja fizetni a kiválasztott termék(ek) vételárát és a kiválasztatott szállítási módtól függően adott esetben a szállítási költséget. - Amennyiben ügyfél azt a lehetőséget választja, hogy „utánvét” (és az ezen megjelölés melletti körbe klikkel), akkor az áru vételárának megfizetése a termék kézbesítésekor történik. - Amennyiben az ügyfél az előre utalással való fizetést választja, akkor cégünk ebben az esetben elkészíti Önnek az előleg számlát, melyet elektronikus úton a megadott e-mail címre elküld. Ön átutalja az összeget az előleg számlán szereplő információk alapján. Amint jóváírásra kerül az összeg, ügyfélszolgálatunk a megadott elérhetőségein értesítést küld, hogy a tranzakció sikeres volt és átvehető vagy egy megadott címre kiszállítható a megrendelt termék(ek).

9. Ügyfél a szállítási mód kiválasztását követően kiválasztja a regisztráció során megadott szállítási címek egyikét. A GT Reflect Bt. javasolja az ügyfélnek, hogy adja meg telefonos elérhetőségét és / vagy e-mail címét, hogy a megrendelés késedelem nélkül, pontosan teljesíthető legyen.

10. A megrendelés véglegesítésével ügyfél elküldi a megrendelést.

11. Amennyiben ügyfél valamelyik kiszállítási módot választotta, a megrendelés elküldését követően GT Reflect Bt. e-mail üzenetben tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy megkapta megrendelését. Ezen e-mail üzenete nem tekinthető és nem tekintendő az ügyfél által elküldött megrendelés elfogadásának. Az email üzenet kizárólag azt a célt szolgálja, hogy ügyfelet arról tájékoztassa, hogy az általa megrendelt terméket a GT Reflect Bt. a részére előjegyzésbe vette, (vagy nem vette, amennyiben az előjegyzés feltételei nem állnak fenn), és hogy a GT Reflect Bt. az ügyfél megrendelésének átvételét követő munkanap zárásáig(munkaszüneti vagy ünnepnapon leadott rendelés esetén a következő munkanap zárásáig) e-mail útján írásban, vagy az ügyfél által a megrendelés során megadott telefonszámon, telefonon tájékoztatja az ügyfelet megrendelésének elfogadásáról vagy elutasításáról.

12. GT Reflect Bt. tájékoztatja ügyfelet, hogy amennyiben megrendelése elküldésétől számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást megrendelése elfogadásáról vagy elutasításáról, mentesül az ajánlati kötelezettség alól.

13. A megrendelés elküldését követően a GT Reflect Bt. és az ügyfél között, GT Reflect Bt. csak és kizárólag kifejezett, megrendelést elfogadó nyilatkozatával jön létre a szerződés, ennek hiányában a felek között nem jön létre szerződés.

 

III. Távollévők között kötött szerződés sajátosságai

1. Az ügyfél a távollévők között kötött szerződésnek minősülő szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ügyfél ezt a jogát a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja.

2. Ügyfél az elállás jogát szóban vagy írásban gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. GT Reflect Bt. kéri ügyfelet, hogy esetleges elállási nyilatkozatát a későbbiekben igazolható módon küldje meg, ilyen különösen: az ajánlott és / vagy tértivevénnyel történő küldemény módja.

3. A GT Reflect Bt. az elállási jog gyakorlása esetén köteles az ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az ügyfél viseli azonban az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. GT Reflect Bt. ezúton tájékoztatja ügyfelet, hogy megtagadja azon termék átvételét, amelynek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ügyfél nem viseli, fizeti meg.

4. A GT Reflect Bt. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. GT Reflect Bt. tájékoztatja az ügyfelet, hogy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: mechanikai sérülésből, a termék megbontásából, nem gyári tartozék által okozott meghibásodásból, a használati utasítás által lehetővé tett és / vagy előírt üzemi hőmérséklet, közeg, túllépéséből, be nem tartásából adódó károk, továbbá a nem rendeltetésszerű használaton túli, használati idővel nem arányos elhasználódásból adódó károk. Ügyfél ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

5. Amennyiben a GT Reflect Bt. és az ügyfél a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, GT Reflect Bt. az ügyfél felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a GT Reflect Bt.-hoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6. Amennyiben a GT Reflect Bt. a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Ezen kötelezettség teljesítése a GT Reflect Bt.-ot nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Egyéb rendelkezések

1. A GT Reflect Bt. tájékoztatja a fogyasztót, hogy a jótállásra és szavatosságra vonatkozó jogait a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet rendelkezései tartalmazzák.

2. GT Reflect Bt. kéri ügyfeleit, hogy a könnyebb visszakereshetőség érdekében a megrendelés teljesítéséig mindenképpen őrizzék meg a GT Reflect Bt. által adott megrendelésszámot.

3. GT Reflect Bt. bármikor jogosult jelen általános és szerződési feltételek rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.GT Reflect Bt. internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba. GT Reflect Bt. ezúton kéri ezért ügyfeleit, hogy minden egyes megrendelés leadása előtt olvassák el az éppen hatályban lévő általános szerződési feltételeket.

 

404

There are no translations available.

404: Nem található

Sajnos az Ön által kért tartalmi elemet nem találjuk

 

Amalgamation, metal stewing, cornice manufacture and trading


H-2230 Gyömrő, Rákóczi road 45

 

GT Reflect BT.

H-2230 Gyömrő, Rákóczi út 45.

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Telefon and fax: (+36) 29-331-095

Business hours:

Monday - Thursday: 9-18 o'clock, Friday: 9-15 o'clock

 

Original vacuum  technology, we shoulder headlights tain innovation, short deadline.
Plastic and metal fundament lamp bodies uniformly metal stews.

 

 

3.000,-HUF/piece + ÁFA

 

A mi weboldalunk is használ sütiket (Cookie) To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information